Je potrebné, aby vykonávateľ elearningových školení v oblasti BOZP vlastnil nejaké Oprávnenie na túto činnosť?

Áno, Národný inšpektorát práce SR na základe spracovaného projektu vydáva osobitné Oprávnenie na Výchovu a Vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP formou elearningu, ktoré každý prevádzkovateľ/školiace stredisko musí vlastniť.

Je potrebné, aby na elearningové školenie v oblasti ochrany pred požiarmi prevádzkovateľ vlastnil nejaké oprávnenie?

Nie, ale prevádzkovateľ je povinný spracovať elearningový kurz tak, aby boli splnené všetky náležitosti Zák. NR SR č. 314/2001 Z.z. a Vyhlášky 121/2002 Z.z.

Na čo sa máme pri výbere poskytovateľa elearningu zamerať?

  • Záznamové knihy musia byť evidované (vedené) v schválenom školiacom stredisku
  • Záznamová kniha musí byť aktuálna v súlade s platnou legislatívou za čo je zodpovedná Oprávnená právnická osoba, ktorá má vydané Oprávnenie na Výchovu a Vzdelávanie zamestnancov formou elearningu.

Spĺňa elearning od spoločnosti BOZPO, s.r.o. všetky tieto náležitosti?

Áno, spoločnosti BOZPO, s.r.o. vlastní Oprávnenie na Výchovu a Vzdelávanie (č. VVZ-0478/07-01.1) aj formou elearningu. Takisto Vás ubezpečujeme, že náš elearning spĺňa všetky náležitosti, ktoré sú potrebné.

Kto je povinný absolvovať školenia z oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany?

Školenia z oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany sú zo zákona povinné pre všetkých zamestnancov, bez ohľadu na to, či pracujú na trvalý/skrátený pracovný pomer alebo dohodu (brigádnici).

Pre koho je elearning určený?

Elearningové kurzy sú určené pre vstupné a opakované školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov. Základom štúdia je individuálna práca účastníkov vzdelávania s e-learningovými modulmi formou samoštúdia. Štúdium je rozdelené na jednotlivé celky, ktoré sú ukončené jednoduchými kontrolnými otázkami. Prechod na nasledujúci celok je možný len po úspešnom zodpovedaní kontrolnej otázky. Celý priebeh štúdia je archivovaný a monitorovaný školiteľmi. Každý elearningový kurz je ukončený testom, po ktorého úspešnom absolvovaní je účastníkovi poskytnutá záznamová kniha o absolvovaní školenia.

Existuje časový limit na prejdenie elearningového kurzu?

Každý účastník kurzu si môže zvoliť svoje vlastné tempo. V prípade, že účastník nemôže z časových dôvodov kurz dokončiť, cez tlačidlo „Ukončiť aktivitu“ si daný elearningový kurz uloží a môže sa k nemu hocikedy vrátiť. Minimálny časový limit pre jednotlivé stránky kurzu je 5 sekúnd.

V prípade, že budem potrebovať poradiť s ovládaním aplikácie máte vytvorené oddelenie podpory ?

Áno, ak potrebujete poradiť s ovládaním aplikácie alebo s inými technickými problémami, existuje mnoho spôsobov. V aplikácií je možnosť kontaktovať nás pomocou live-chatu. Takisto nás môžete kontaktovať na elearning@boz.sk, prípadne priamo:

Aké osobné údaje spracúvate a na aké účely?

Pre účely vzdelávania elearningovou formou spracúvame osobné údaje v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z..
Spracúvané údaje pre vzdelávanie elearningovou formou: meno, priezvisko, titul, emailová adresa, podpis, mesto (v ktorom sa vykonáva školenie), pracovné zaradenie, názov zamestnávateľa, ip adresa, cookies.

Viac informácií o GDPR