Názov organizácie:

IČO:

Počet zamestnancov:

Kontaktná osoba:

E-mail:

Školenia, o ktoré máte záujem:
 BOZP OPP Vodiči referenti Vodiči nad 3,5 t. Chemické látky Civilná ochrana
 PC Ergonómia Základné informácie z poskytovania prvej pomoci

Vaša správa: